Per 1 januari 2019 is er een nieuw seizoen in gegaan en wij hebben de afdracht aan de NTFU en lidmaatschap al gehad. De contributie van MTB de Hondsrug zal rond week 9 worden geïnd. Mocht u om welke reden dan ook, de contributie op dit moment niet kunnen betalen, dan kunt u in overleg een betalingsregeling treffen met de penningmeester W. Tielman. Mail of bel hiervoor naar info@mtbdehondsrug.nl (06-48535651)

Op woensdag 27 maart, houdt MTB de Hondsrug haar algemene leden vergadering. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De betreffende stukken zullen niet meer worden toegestuurd i.v.m. de AVG Wet, maar zullen tijdens de avond gepresenteerd worden. We hopen op uw aanwezigheid. We maken er met elkaar een gezellig avond van.

ALV & Contributie