Het bestuur van MTB de Hondsrug heeft afgelopen zondag, 10 mei, overleg gehad over het wel/niet kunnen opstarten van de MTB-trainingen tot de zomervakantie. Het gaat hier om in totaal vijf trainingsochtenden die waren ingepland in het oorspronkelijke jaarrooster. In dit document informeren we jullie over het feit dat we hebben besloten tot en met de zomervakantie de trainingen niet te hervatten en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen. Omdat wij het als bestuur natuurlijk ook heel spijtig vinden, hebben we ook nagedacht over hoe we een aantal trainingen kunnen inhalen. Meer hierover lees je ook in dit document.

Sportprotocollen
Vanuit het NOC/NSF is volgens RIVM-richtlijnen een protocol ‘Verantwoord sporten’ opgesteld. Op basis hiervan heeft de Veiligheidsregio Drenthe in afstemming met de gemeenten een ‘Protocol over buitensportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen’ opgesteld, met specifieke regels voor Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten en jongeren van 13 tot en met 18 jaar en volwassenen mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Naast deze regel, zijn er nog veel meer regeltjes, zoals bijvoorbeeld;
 blijf thuis als iemand bij jou thuis symptomen van Corona heeft (dus ook verkoudheid symptomen);
 ouders brengen kind naar sportlocatie maar mogen niet blijven kijken;
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 meld je aan als je komt naar een training;
 schud geen handen;
 raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Op de website van het NOC/NSF kun je het protocol downloaden. Hier staan alle regels in waar wij ons als club, maar ook de trainer en sporter zich aan moet houden. (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf)

Afwegingen bestuur MTB de Hondsrug
Het bestuur van MTB de Hondsrug heeft de protocollen doorgenomen en een aantal andere zaken in overweging genomen. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om de trainingen t/m de zomervakantie af te lasten. Bij wat ons onder andere heeft doen besluiten dat we de trainingen niet op een verantwoorde manier te kunnen verzorgen, kun je bijvoorbeeld denken aan:
 beperkte ruimte bij het clubgebouw;
 we gaan fietsen met een grote groep in de openbare ruimte en juist op plekken waar het in het weekend extra druk is. We nemen met de verschillende trainingsgroepen veel ruimte in;
 trainers/begeleiders moeten ten alle tijde 1,5 meter afstand van de kinderen houden. Een aantal oefeningen kunnen niet worden gegeven, aangezien de trainers/begeleiders altijd afstand moeten houden (denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen bij klim- en daaloefeningen);
 MTB de Hondsrug is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de aangeboden sporten beweegactiviteiten. Doordat trainers altijd 1,5 meter afstand moeten bewaren is – vooral bij de jongere jeugd, die we soms extra moeten ondersteunen – de veiligheid niet te waarborgen. MTB’en is natuurlijk een sport waarbij een ongeluk in een klein hoekje zit;
 Jeugd van 13 t/m 18 jaar en volwassenen mogen trainen maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ trainen niet mogelijk (geciteerd uit Drents protocol Buitensportactiviteiten);
 MTB de Hondsrug kan het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen tijdens de trainingen niet waarborgen. Altijd 1,5 meter afstand houden van je clubgenoten, maar ook van anderen die zich in het bos bevinden is (bijna) niet mogelijk. Wanneer we deze 1,5 meter afstand regel overtreden, krijgt de club een forse boete;
 vanaf 50 deelnemers, zijn er minimaal 3 volwassen toezichthouders benodigd, die de richtlijnen betreffende Corona in de gaten houden. Dit mogen geen trainers en/of begeleiders zijn. Dit is op een afgesloten accommodatie mogelijk (denk aan tennisbaan of voetbalveld), maar wij fietsen in de openbare ruimte;
 bij het betreden van ons terrein moeten alle leden 1 voor 1 hun handen wassen, waardoor er opstoppingen (kunnen) ontstaan en we de 1,5 meter regel niet kunnen handhaven;
 toiletruimte moet na elk gebruik steeds schoongemaakt/ontsmet worden;
 onze trainers en begeleiders zijn vrijwilligers die in een aantal gevallen in een vitaal beroep werkzaam zijn en dus in dat kader geen risico’s mogen nemen. Hierdoor wordt het ontzettend ingewikkeld om genoeg gediplomeerde trainers en begeleiders op te stellen voor de trainingen.

Zelf fietsen
Het bestuur van MTB de Hondsrug heeft zoals al eerder vermeld besloten alle activiteiten tot en met de zomervakantie af te lasten. Wil je toch lekker gaan fietsen, kijk dan van tevoren even op de site van de NTFU voor tips: https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-dewielersport-en-het-coronavirus

Extra trainingen na de zomervakantie
Normaal gesproken begin het nieuwe MTB-seizoen de eerste zondag van september, maar om de gemiste trainingen in te halen, willen we proberen te starten op zondag 16 augustus. Dit laatste kan alleen als de maatregelen de komende tijd versoepeld worden, anders starten we 6 september. Zoals het nu lijkt zijn in september de richtlijnen zo, dat we op een meer normale manier kunnen trainen. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud. Houdt de website www.mtbdehondsrug.nl in de gaten voor het actuele nieuws.

Naast de eventuele extra trainingen in augustus, proberen we ook in januari/februari 2021 door te fietsen en de winterstop dus te schrappen. Ook hierover zullen we iedereen later, wanneer er meer duidelijk is, nog extra informeren.

Clinics en opstappers
De clinics die in mei en juni op de donderdagavonden zouden plaatsvinden, proberen we te verschuiven naar september. Doordat het in september al weer vroeger donker wordt, zal worden gezocht naar een passend tijdstip. De opstappers op zondagochtend kunnen gewoon vanaf de eerste training na de zomervakantie aansluiten. Wanneer dit precies is laten we, zoals hiervoor al beschreven, via de website www.mtbdehondsrug.nl weten.

Sportieve groet en tot na de zomervakantie,
Bestuur MTB de Hondsrug

(Extra) Trainingen starten na de zomervakantie