De Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe heet vanaf dit jaar Rabo ClubSupport. De bank stelt een bedrag ter beschikking voor verenigingen en stichtingen. Leden van de Rabobank kunnen dit verdelen door te stemmen en elke stem is geld waard. Hoe meer stemmen voor MTB de Hondsrug, hoe beter natuurlijk! De opbrengst willen we gebruiken voor het aankleden van ons clubhuis.

Stem op de MTB de Hondsrug!
Van 27 september tot 11 oktober mogen Rabobank-leden van Rabobank Assen & Noord-Drenthe 3 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. MTB de Hondsrug ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen, maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.Het zou daarom fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden op MTB de Hondsrug zouden stemmen!

Nog geen lid van Rabobank Assen & Noord-Drenthe?
Ben je nog geen lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe en wil je graag meebeslissen over de verdeling van het geld? Dat kan, door je aan te melden. Zorg wel dat je dit tijdig regelt (liefst voor 1 september), want anders kun je alsnog niet stemmen. Klik voor je aanmelding of meer info over Rabobank CluSupport op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/sponsoring/

MTB de Hondsrug doet mee met Rabo ClubSupport