Op zondag 15 december hadden we de laatste MTB-training van dit seizoen. In verband met de weersomstandigheden de afgelopen jaren en de begaanbaarheid van het bos is dit jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), samen met de leden, besloten een trainingstop in te lasten t/m 23 februari 2020. Dit om te voorkomen dat door vorst, sneeuw of andere omstandigheden we op zaterdagavond of zelfs op zondagochtend alsnog de training moeten aflasten. Nu weet een ieder waar hij/zij aan toe is en staat er niemand voor een dicht clubgebouw. Het staat jullie natuurlijk vrij om bij mooi weer gezellig een stuk te gaan fietsen in het bos en met een groep af te spreken. Op zondag 1 maart starten we weer met het geven van trainingen. We zien jullie dan allen graag weer voor 10.00 uur bij het clubgebouw.

Afmelden als lid
Het jaar eindigt en dat betekent ook dat het ‘lidmaatschap’ kan worden beeindigd. Denk je er over na om je lidmaatschap op te zeggen? Natuurlijk zouden wij dat erg jammer vinden. Toch willen wij jullie er op wijzen dat het lidmaatschap vóór 28 december 2019 moet worden opgezegd. Opzeggen kan via onze website. Gebeurt dit niet, dan word je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.